Стихотворение "Арменци 2" се появи 100 години след Яворов... Писателят Добри Божилов го посвети на нападнатия народ...

Писателят Добри Божилов написа стихотворение, посветено на поредната арменска трагедия. То се случва век след Яворов и неговата творба "Арменци". Разпространява се в социалните мрежи.

Добри Божилов:

Това е моят глас в подкрепа на арменския народ... Eдин ден ще се видим с Яворов на оня свят, и той ще каже добре ли съм се справил...

---

Арменци... 100 години по-късно...

Предните погубиха Султана,
От империята нищо не остана...
Но платиха туй що сториха за нас,
Тъй както и Спасителят плати със своя сетен час...
Милиони сърца изгоряха...
Обесиха ги тях, пронизаха, изклаха...

И днес Султанът е обречен...
Той мисли се за вечен,
Но е единствено жесток,
И носи глупостта на всеки свой порок...
О, жал ми е и за народа му велик.
Доведен до калта от полудял - обнажил щик...

О, те отново ще го вразумят.
И турците - врагът свой близък, ще спасят...
Тиранинът ще падне, и като преди,
Светлото за всички пак ще се роди...
Но пак ли с милиони ще платят?
Деца на кръстове ли пак ще заковат?

Защо отново ний мълчим?
Защо пак политика и пари не щем да победим?
Нима войната смисъл нейде има?
Войникът на тирана - той не от майка ли се взима?
А Падишах като забогатее,
Старата на мъртвия, ще да свърши ли тя да линее...

Оградени от всейде!
На кръстопът прокълнат!
Но техният дом е там нейде...
От векове покълнат.
Братята са близо телом, но мълчат.
Душите им далеч са, и не ще да ги спасят.

Те плачат, и се бият...
И кърваво горчиво вино пият...
И тъй - до сетния си час.
Загърбени, забравени - от всички нас...

Добри Божилов
23.10.2020