Знаменитият Японски меч "катана", всъщност е български...

https://m.helikon.bg/223001-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html
"Заветът"  от Добри Божилов
Има въпроси, защо размахвам Японски меч (катана), докато призовавам за събуждане на българския дух и патриотизъм.
Причината е проста:
Катаната е БЪЛГАРСКИ меч. Отнесена е в Япония преди много векове от рода Дуло.
Когато Т.Живков отива на посещение в Япония, го посрещат като "братовчед". Защото дори днес, някаква частица от рода Дуло, е в кръвта на японския император. Там кръвната линия не е прекъсвана 125 поколения...
Доказателство за това, че катаната е българска, е мечът на Хан Кубрат. Виждате, че той е дълъг и тесен, точно като катана. Не е извит, но има различни видове катани, вкл. не извити.
Но този меч няма нищо общо с тежките европейски двуостри мечове. Истинските български мечове са били по същество катани.
Родът Дуло управлява България до 100 години, след основаването на България, а следващите родове също имат кръвна връзка с него.
Когато размахвате катана, за да пробудите българския дух, вие размахвате най-близкото до автентичната БЪЛГАРСКА традиция.
И отново да повторя - нека събудим българския воински дух, защото много скоро ще ни трябва. Един меч е голяма сила, но духът може да пробуди хиляди други мечове. Народът трябва да извади, това което вътре в него, и то ще го направи победител, в идващото съвсем скоро бъдеще!
Видео:
Добри Божилов, писател
04.05.2020 
Илюстрацията на Хан Кубрат е свалена от Интернет. Неин автор е Васил Горанов.
Други негови изключително красиви творби от нашето Средновековие, можете да намерите на сайта му...