Появата на Г.Господинов тази година е измерител за това къде се намират останалите писатели...

Писателите по принцип не се коментират едни други. Това не е от уважение, а от завист. Нищо не трябва да се споменава за колегата - конкурент, дето няма да му помагам да го четат повече от мен :) Знаем, че "лоша реклама няма", няма да се подведем да кажем каквото и да било, и така да ти направим реклама...
Разбира се, аз съм нестандартен дори в това. Обсъждам колегите, и им правя реклама... :)
Ето сега искам да обсъдя как се прави реклама на книга.
Това са резултатите от Гугъл при търсене по "Георги Господинов", само за последната седмица. Ето това е начин, по който трябва да излиза книга.
Всички реклами на "Задругата" и "Заветът" са нищо, сравнено с това да си във всички медии, и да се надпреварват, още преди да си излязъл... :)
Въпреки това, ще се борим да се представим достойно на преброяването на тиражите накрая :)
Появата на Г.Господинов тази година ще е измерител за това къде се намираме останалите :)

Добри Божилов, писател
"Заветът"
23.04.2020