Писател предложи: Оставяте си колата в Нови Хан и после - пеша... :) Разходката на чист въздух убива вируса!

https://m.helikon.bg/223001-%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82.html
Пеша нямат право да ви спрат да се върнете в София, а и из полета и баири няма полиция.
Забраната на министеро е само за "автомобили".
Оставяте си колата в най-близкото село, преди блокадата и после - пеша... :)
Нови Хан например е на 5 км. от София... :)
Разходката на чист въздух убива вируса!

Добри Божилов, писател
20.04.2020