Кои са най-успешните книги? Или модифицирана класация, с отчитане на времето на продажби и цената...

https://www.helikon.bg/217729-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0.html
Най-престижната класация на книги безспорно е тази на верига-книжарници "Хеликон". Причина за това е големият пазарен дял, който представлява достатъчно представителна извадка, а също и фактът, че това е предимно книжарска верига, и в доста по-малка степен - издателство. Т.е. интересът да се прокарват напред собствените книги е по-малък.
Все пак, класацията на "Хеликон" има 2 очевидни "бъга", които би следвало да се коригират.
Единият е сравняването на книги, които са били различна продължителност от време продавани. Очевидно не е логично да се сравняват книга, която е била 3 месеца на пазара (излязла 3 месеца преди декември, когато се съставя класацията), и книга която е била цяла година по рафтовете.
Другият пропуск е неотчитането на цените на книгите. Ясно е, че по-евтини книги ще се продават повече - това важи за всеки един пазарен продукт.
Поради тази причина, е добре да се разработи някакъв вид "модифицирана" класация, които поне в някаква степен отчита тези 2 фактора.
Приложеното в тази статия е преизчисление на класацията като се отчита "броят месеци", които книгата е била на пазара, както и цената.
Това, което се предлага е формула, в която в се смятат "брой продадени книги средно месечно" умножени по тяхната цена. Т.е. ще има съпоставимост кой точно колко продава на единица време, а цената ще дава по-висок бонус на онзи с по-висока цена (защото такава книга по-трудно се продава). Използваният показател ще има някакъв тип име "лева на месец" и ще представлява обобщена оценка за успеха на книгата.
Така, ако направим класация по формулата ("брой продадени" / "брой месеци в продажба")*"цена на книгата", ще се получи посочения по-долу резултат. Той сравнително по обективно представя не само коя е най-успешната книга, но променя и съотношенията между победителите.
За начален източник е ползвана класацията Топ 50 на художествената литература на книжарници "Хеликон".
Нехудожествената не е включвана, защото очевидно най-важните книги за културата и оставащи в бъдещето, са именно художествените. Те представляват някакво творчество. Нехудожествените - квази-енциклопедии и научно-популярни четива са по-скоро някакъв вид "периодичен печат", отколкото книги.
Но да се върнем на класацията. Тя добива следния вид:

Живот в скалите - (9272/12)*15 = 11590 лева на месец
Задругата - (2398/8)*20 = 5995 лева на месец
Татуировчикът на Аушвиц - (2119/7)*17 = 5146
Разплата - (1762/12)*20 = 2936
Лейди Гергана - (1675/6)*12 = 3350
Живот в скалите (твърда корица) - (1608/12)*20 = 2680
За вредата от следването на чужди съвети - (1507/11)*8 = 1096
Огледалата на града - (1477/12)*20 = 2461
Любов - (1272/12)*20 = 2120
Където пеят раците - (1265/8)*17 = 2688
Кръв от къртица - (1191/9)*17 = 2249

Анализирани са само първите 11 книги, вероятно ако се преизчисли цялата класация, могат да се появят и други размествания. В случая са избрани само Топ 10, като са взети 11, защото "Живот в скалите" участва с 2 отделни позиции - мека и твърда корица, и по същество това е една и съща книга. За да има сравнимост на поне 10 различни книги, следва да се разгледат до №11.
Какъв е резултатът?
Очевидно в Топ 3 разлики няма. Но само като подредба. Ако се видят получените резултати, става ясно, че водачът "Живот в скалите", всъщност е само с двоен резултат, спрямо втория и третия. Думата "само" е на място, защото това е доста по-малка преднина, спрямо "чистите" бройки. Защото там съотношението е около 4 пъти, пред втория и третия. Разликата е доста голяма. Просто вторият и третият са били едва 7-8 месеца на пазара, докато водачът е бил 12 месеца. Но като финансов резултат на месец, те са доста по-близо. Освен това, цената на втория е 33% над тази на водача, а на третия - 13% над тази на водача.
Надолу в класацията следва първото разместване. "Лейди Гергана" измества "Разплата" от четвъртото място, с което 3 от общо 4 най-успешни книги, стават български. "Разплата" остава на 5 място. Но на 6-то идва една книга, която иначе е на 10 място - "Където пеят раците". Това е най-сериозното разместване. Твърдата версия на "Скалите" минава една позиция надолу и вече е 7-ма. По принцип е добре тези две версии да се обединят, но политика на веригата книжарници е да ги брои отделно, затова и ние следваме този пример.
Надолу също следват размествания. "За вредата от следването на чужди съвети" от 7-мо, отива на 11 място, и това е втората най-голяма промяна. Причина е доста ниската цена на тази книга. Това е типичен пример как книга изплува нагоре, не само защото я е писал Джером Джером, а и защото струва едва 8 лв. Но общият финансов ефект от нея е по-малък.
"Кръв от къртица" от своя страна скача 2 места нагоре и вече е 9-та. След нея са "Любов", губеща едно място, и накрая - както уточнихме - "За вредата от следването на чужди съвети".
Синтезирано, класацията добива следния вид:

Живот в скалите
Татуировчикът на Аушвиц
Лейди Гергана
Разплата
Където пеят раците
Живот в скалите (твърда корица)
Огледалата на града
Кръв от къртица 
Любов
За вредата от следването на чужди съвети

B.N.