Откриване на изложбата “Леонардо: Благородният гений”

21 юни, Централно фоайе на Националната билиотека "Св. Св. Кирил и Методий" 
от 11:00 часа – откриване на изложбата “Леонардо: Благородният гений” 
(съвместно с посолството на Италия в София)

E-net