Първи поетически пленер в НБУ

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ отправят покана за участие в шеста сбирка на Клуба по творческо писане на 22 май 2019 г. от 16.30 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет. 
Водещи на събитието са доц. Пламен Дойнов д.н., доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Емилия Дворянова.
Тя предлага Първи поетически пленер в НБУ. Участниците в пленера ще пишат „от натура“ върху три гледки от пространството на Нов български университет. 
Авторите ще имат на разположение по 15 минути за създаване на текст по всяка гледка. 
Във втората част на срещата ще прозвучат написаните по време на пленера творби.
18 години след първия поетически пленер, проведен на 15 септември 2001 г. в Созопол в рамките на Фестивал на изкуствата, организиран от НБУ, това е първият поетически пленер, който ще се осъществи в пространството на НБУ в София.
Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.
С медийната подкрепа на Аз чета.

E-net