„Книга за Никола Радев”

Приятели и почитатели на големия български маринист Никола Радев
се събраха на представянето на „Книга за Никола Радев” на 15.05.2019 г. в Столична библиотека, за да си спомнят за него и уникалното му творчество. 
Литературният критик и автор на книгата Никола Иванов разказа интересни случки от приятелството си с писателя-маринист наричан „аристократ на духа”, човек с неповторима харизма и сърдечна доброта, посветил необятната си душа и талант за писане на необятната морска шир. 
Бяха четени стихотворения от книгата, посветени на Никола Радев от негови колеги и приятели. 

E-net