Безумие: Папата оспори дори... Исус... Променя думите му в Библията, за да "ни спаси от грях"... Исус ни вкарвал в грях :)

Папа Франциск официално внесе изменения в молитвата "Отче наш", която е един от основополагащите фундаменти на християнството. Тази молитва е една от повелите, която идва не от Църквата, а от самия Исус Христос. Т.е. папата редактира самия Спасител.
Думите "Не ни въвеждай в изкушение" (non indurci in tentazione) сега се заменят с "Не ни давай да се поддадем на изкушението" (non abbandonarci alla tentazione). 
Според него фразата „Не ни въвеждай в изкушение” не е напълно точна, тъй като създава впечатлението, че Бог провокира хората да грешат.
"Отче Наш" обаче не е измислена от никой църковен деятел, тя идва от самия Исус Христос. Той е казал да е такава, и едва ли някой друг, освен Дяволът, може да тълкува Евангерието така че да излезе, че Исус ще ни вкарва в изкушение.
Ето от къде идва молитвата - Евангелие от Матея 6: 9-13, Лука 11: 2-4:

И когато Той беше на едно място и се молеше,
след като свърши молитвата, един от неговите ученици Mу рече:
Господи, нaучи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.
А Той им рече: Когато се молите, казвайте:
   
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.

Тълкуванието на папата е буквално осъществяване на принципа "Как Дяволът чете Евангелието" - според това тълкувание, излиза че Бог ни вкарва в грях :)
Това че папата е изпаднал в ерес, и дори не е християнин, отдавна съществува като съмнение. Но този случай вече сваля всички маски.
По принцип папата си вярва, че е "заместник на Исус Христос", и дори му е равен и има пълната му власт, когато самият Исус го няма. В бъдеще обаче може Исус да отпадне, и да остане само папата :)
Източните църкви, които от векове се противопоставят на папските манипулации с вярата, обявиха че няма да променят "Отче Наш". Остава си както Спасителят я е казал...

BookNews.eu
07.06.2019