Романът „Суета, суета“ с представяне в София

Романът „Суета, суета“ с представяне в София
Дата/час
21/05/2019
19:00 - 20:30
Място
FOX book café
ул. "Уилям Гладстоун" 32
София

E-net