"Сборниче за академик Васил Златарски"

Две заглавия ще бъдат представени днес от 16.00 часа в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. 
Книгите са „Сборниче за академик Васил Златарски“ и „Перущица, гласове от миналото, настоящето и бъдещето“ – том 12. 
Те са издадени под съставителството на доц. д-р Елка Дроснева. 
Книгата за акад. Златарски е посветена на 150-годишнината от рождението на големия български историк и представя животопис за него, очерци за личния му архив в БАН, библиография на трудовете му и изследвания за него. 
12-тото томче за Перущица представя поредица от документи и материали от научните и културни събития в града, както и духовния живот в нея в периода 2016-2018 г. 

E-net