17 май - Среща с актьора Явор Милушев и представяне на негова книга

Среща с актьора Явор Милушев и представяне на новата му книга „Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на пастира“ (2018 г., изд. Книгомания).
Проф. д-р Михаил Неделчев пише за книгата: „С цялото разгръщащо се като пълноводна река повествование, виртуозно ползващ изразните си средства, авторът гради и свързва в единен поток спомени, родови предания, геополитически обобщения, размисли за националната съдба, паралелни разкази на общобългарската и евроатлантическата политическа история и на цивилизационните процеси от последните няколко века. 
Една книга призив да мислим и съпреживяваме света в цялата му пълнота и богатство.“

Място: Библиотека Захарий Княжески,
Стара Загора, бул. Руски 44

Време: 17 май 2019 г. (петък), 18:00 ч., зала първи етаж

E-net