Представяне на книгата „България 0.5 – грешките в кода“ от Орлин Тодоров

Представяне на книгата „България 0.5 – грешките в кода“ от Орлин Тодоров
Книгата е практически отговор на въпроса как от „декорация на властта” демокрацията да стане
работеща за гражданите, т.е. за нас и нашите деца. Тя е продължение и разширение на „България
Версия 0.5”.
Представя: Орлин Тодоров
МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Дата/час
30/05/2019
17:00 - 18:00

Е-net